صفحه‌ی حضور و غیاب

کلیه رشته ها

مرکز علمی- کاربردی ایثارگران قائم پارس (عج)

فرم حضور‌وغیاب کلیه رشته های مقطع کاردانی

رشته های کارشناسی بعد از کاردانی می‌باشد.
ورود به فرم ها در برخی از دستگاه های اندرویدی نیازمند VPN می‌باشد. 

D

رشته ایمنی و بهداشت در واحد های صنفی

برای ورود بر روی لینک زیر کلیک کنید

ورود

D

رشته برق صنعتی

برای ورود بر روی لینک زیر کلیک کنید

ورود

D

صنایع غذایی-آرد

برای ورود بر روی لینک زیر کلیک کنید

ورود

D

رشته حسابداری صنعتی

برای ورود بر روی لینک زیر کلیک کنید

ورود

D

رشته ایمنی کار و حفاظت فنی

برای ورود بر روی لینک زیر کلیک کنید

ورود

D

رشته بازاریابی

برای ورود بر روی لینک زیر کلیک کنید

ورود

D

رشته شیمی آزمایشگاهی

برای ورود بر روی لینک زیر کلیک کنید

ورود

D

رشته مکانیک فنی - مکانیک تاسسیسات

برای ورود بر روی لینک زیر کلیک کنید

ورود

D

رشته مدیریت سرپرستی

برای ورود بر روی لینک زیر کلیک کنید

ورود

D

رشته کنترل کیفیت مواد غذایی

برای ورود بر روی لینک زیر کلیک کنید

ورود

D

رشته بازرگانی-انبارداری

برای ورود بر روی لینک زیر کلیک کنید

ورود

فرم حضور‌وغیاب کلیه رشته های مقطع کارشناسی

D

آلاینده محیط زیست

برای ورود بر روی لینک زیر کلیک کنید

ورود

D

صنایع غذایی- صنعت آرد

برای ورود بر روی لینک زیر کلیک کنید

ورود

D

HSEایمنی،سلامت و محیط زیست

برای ورود بر روی لینک زیر کلیک کنید

ورود

D

صنایع غذایی- شیرینی و شکلات

برای ورود بر روی لینک زیر کلیک کنید

ورود

D

حسابداری صنعتی

برای ورود بر روی لینک زیر کلیک کنید

ورود

D

الکترونیک صنعتی

برای ورود بر روی لینک زیر کلیک کنید

ورود

D

مهندسی فناوری مکانیک تاسیسات حرارتی و برودتی

برای ورود بر روی لینک زیر کلیک کنید

ورود

D

طراحی نقشه‌کشی صنعتی

برای ورود بر روی لینک زیر کلیک کنید

ورود

D

صنایع شیمیایی

برای ورود بر روی لینک زیر کلیک کنید

ورود

D

مدیریت تجاری سازی

برای ورود بر روی لینک زیر کلیک کنید

ورود

ارسال نظرات