مقطع کارشناسی

بسته‌بندی و نگهداری آرد:استاد نفیسه روانفر

درس: بندی و نگهداری آرد 

رشته:فناوری آرد

مقطع:کارشناسی

مدرس:استادنفیسه روانفر

توضیحات: جزوه بر اساس سرفصل درس و به طور کامل ارائه شده است.

[wpdm_package id=’2228′]

دیدگاهتان را بنویسید