استاد محمد خوشه گل گروسی, مقطع کاردانی

شرکت‌های غیر‌سهامی(جلسه اول):استاد محمد خوشه گل گروسی

درس: حسابداری شرکتهای غیر سهامی

مدرس: استاد محمد خوشه گل گروسی

مقطع: کاردانی حرفه ای

رشته: حسابداری

[wpdm_package id=’3764′]

[wpdm_package id=’3765′]

دیدگاهتان را بنویسید