درس: اصول سرپرستی و مستند ساز

استاد: سارا بیک محمدی

پسوند فایل : زیپ (zip)

محتویات: فایل صوتی

درس: اصول سرپرستی و مستند ساز

استاد: سارا بیک محمدی

پسوند فایل : پی دی اف PDF