مقطع کارشناسی

مهارت مساله‌یابی: فرزاد فخر

واحد: مهارت مساله‌یابی

مدرس: فرزاد فخر
درس: مهارتهای مسئلهه یابی و تصمیم گیری
مقطع: کارشناسی

[wpdm_package id=’1352′]

دیدگاهتان را بنویسید