در حال نمایش یک نتیجه

زبان تخصصی مدیریت سرپرستی تشکل های صنفی

0
زبان تخصصی مدیریت سرپرستی تشکل های صنفی استاد آنتا پوشنه The specialized language of trade union organization management