اطلاعيه مهم :مرکز علمی-کاربردی ایثارگران قائم (عج) پارس پذيرش دانشجو از طريق وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (بدون آزمون و با معافيت تحصيلي) بهمن ۹۸ در رشته هاي كارشناسي : محیط زیست -صنایع شیمیایی -صنایع غذایی-الکترونیک-مدیریت تجاری...