اصول و مبانی زنجیره تأمین(قسمت اول): استاد ارزو زمزم

نام درس : زنجیره تأمین مدرس: استاد ارزو زمزم کد درس :13985 قسمت اول اصول و مبانی زنجیره تأمین(قسمت اول): استاد ارزو زمزم 1 file(s) 532.24 KB دانلود قسمت دوم اصول و مبانی زنجیره تأمین(قسمت دوم): استاد ارزو زمزم 1 file(s) 364.89 KB...

کارافرینی: استاد ارزو زمزم

درس: کارافرینی مدرس: استاد ارزو زمزم رشته: بازرگانی مقطع: کاردانیش کد درس :19411 کارافرینی: استاد ارزو زمزم 1 file(s) 4.39 MB...