آزمایشگاه شیمی آلی: استاد آزاده شهریاری

مدرس:  استاد دکتر شهریاری نام درس : آزمایشگاه شیمی آلی رشته :کنترل کیفیت مواد غذایی و صنایع آرد مقطع تحصیلی: کاردانی آزمایشگاه شیمی آلی: استاد آزاده شهریاری 1 file(s) 368.37 KB...

شیمی آلی(کنترل کیفیت مواد غذایی): استاد آزاده شهریاری

مدرس: آزاده شهریاری نام درس :شیمی آلی رشته : کنترل کیفیت مواد غذایی تعداد ونوع فایل: بخش اول و دوم درس نوع فایل pdf . mp4 , mp3 شیمی آلی(کنترل کیفیت مواد غذایی1): استاد آزاده شهریاری 1 file(s) 3.11 MB دانلود شیمی آلی(کنترل کیفیت مواد غذایی2): استاد آزاده شهریاری 1...

شیمی آلی(صنایع آرد) : استاد آزاده شهریاری

مدرس: آزاده شهریاری نام درس :شیمی آلی رشته : صنایع آرد تعداد ونوع فایل: بخش اول و دوم درس نوع فایل: pdf . mp4 , mp3 شیمی آلی-صنایع آرد-بخش اول: استاد آزاده شهریاری 1 file(s) 3.17 MB دانلود شیمی آلی-صنایع آرد-بخش دوم: استاد آزاده شهریاری 1 file(s) 2.88 MB دانلود...