حسابداری شرکتهای غیرسهامی یا تضامنی: استاد حسین ابادی

فایل کتاب حسابداری شرکتها مدرس: استاد حسین ابادی رشته: حسابداری صنعتی مقطع: کاردانی توضیحات: از صفحه 1 تا 77 مربوط به درس حسابداری شرکتهای غیرسهامی یا تضامنی حسابداری شرکتهای غیرسهامی یا تضامنی: استاد حسین ابادی 1 file(s) 1,009.97 KB...