استاتیک: استاد علیرضا نوروزی

درس: استاتیک مدرس: استاد علیرضا نوروزی رشته: مکانیک تاسیسات حرارتی و برودتی مقطع: کارشناسی Private File - Access Forbidden Private File - Access Forbidden