استاتیک: استاد علیرضا نوروزی

درس: استاتیک مدرس: استاد علیرضا نوروزی رشته: مکانیک تاسیسات حرارتی و برودتی مقطع: کارشناسی استاتیک(بخش اول): استاد علیرضا نوروزی 1 file(s) 353.85 KB دانلود استاتیک(بخش دوم): استاد علیرضا نوروزی 1 file(s) 853.28 KB...

مکانیک سیالات: استاد علیرضا نوروزی

درس: مکانیک سیالات مدرس: استاد علیرضا نوروزی رشته: مکانیک تاسیسات حرارتی و برودتی مقطع: کارشناسی مکانیک سیالات(بخش اول): استاد علیرضا نوروزی 1 file(s) 150.62 KB دانلود مکانیک سیالات(بخش دوم): استاد علیرضا نوروزی 1 file(s) 12.65 MB...