اخلاق اسلامی: استاد لیلا عبداللهی

بسم الله الرحمن الرحیم با سلام حضور دانشجویان گرامی درس اخلاق اسلامی منبع : کتاب اخلاق اسلامی – مبانی و مفاهیم   نویسنده: محمد داودی      نشر معارف مطالعه تمام کتاب برای آزمون پایان ترم لازم است. انشالله خلاصه ای از فصلهای کتاب بصورت...