مهارت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات: استاد مصطفی عبدالهی دهکی

کد درس : 29966 درس: مهارت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات مقطع رشته : کاردانی حرفه ای بازاریابی مدرس: استاد مصطفی عبدالهی دهکی فایل : جلد کتاب سر فصل مصوب Private File - Access Forbidden مهارت هفتم،اینترنت 1 Private File - Access Forbidden مهارت هفتم،اینترنت 2 Private...

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی: مصطفی عبدالهی دهکی

کد درس : 22243 و 24564 درس: مبانی کامپیوتر و برنامه سازی مقطع و رشته : کاردانی فنی برق صنعتی مدرس: استاد مصطفی عبدالهی دهکی فایل : راهنمای دانشجویان  فایل : سرفصل مصوب درس Private File - Access Forbidden کتاب مرجع Private File - Access...

کاربرد کامپیوتر در ایمنی و سلامت: استاد مصطفی عبدالهی دهکی

کد درس : 19930 درس: کاربرد کامپیوتر در ایمنی و سلامت رشته : کاردانی ایمنی کار و حفاظت مدرس: استاد مصطفی عبدالهی دهکی فایل : راهنمای دانشجویان فایل : تحقیقاتی – سیستمهای اطلاعات بیمارستانى Private File - Access Forbidden فایل : تحقیقاتی – عوامل پیش برنده و...