شیمی آلی: استاد ویدا کمایی

باسلام.دانشجویان مقطع کارشناسی تنها این جزوه را جهت امتحان مطالعه فرمایند. بخش عمده ای از سوالات شیمی آلی: استاد ویدا کمایی 1 file(s) 930.69 KB...

شیمی آلی: استاد کمایی

شیمی آلی مدرس: استاد کمایی رشته: صنایع شیمیایی مقطع: کارشناسی شیمی آلی: استاد کمایی 1 file(s) 860.02 KB...

کنترل فرایندها: استاد کمایی

درس: کنترل فرایندها مدرس: استاد کمایی رشته: صنایع شیمیایی مقطع: کارشناسی کنترل فرایندها: استاد کمایی 1 file(s) 1.58 MB برای دانلود ابتدا وارد...