کنترل پروژه: استاد حسینیان

کتاب کنترل پروژه استاد حسینیان مقطع کارشناسی با سلام و عرض وقت بخیر منبع آزمون متمرکز درس کنترل پروژه (مقطع کارشناسی) به پیوست قابل ملاحظه است. موفق باشید. مقطع کارشناسی Private File - Access...