کنترل پروژه: استاد حسینیان

کتاب کنترل پروژه استاد حسینیان مقطع کارشناسی با سلام و عرض وقت بخیر منبع آزمون متمرکز درس کنترل پروژه (مقطع کارشناسی) به پیوست قابل ملاحظه است. موفق باشید. مقطع کارشناسی کتاب کنترل پروژه: استاد حسینیان 1 file(s) 103.91 KB...

جزوه کنترل موجودی ها:استاد حسینیان

درس: جزوه کنترل موجودی ها مدرس: استاد حسینیان قسمت اول جزوه کنترل موجودی ها(قسمت اول): استاد حسینیان 1 file(s) 1.95 MB دانلود قسمت دوم جزوه کنترل موجودی ها(قسمت دوم): استاد حسینیان 1 file(s) 9.12 MB...