اصول بازاریابی: استاد سمیرا اله یاری

درس: اصول بازاریابی رشته: بازاریابی مدرس: استاد سمیرا اله یاری اصول بازاریابی کاتلر ترجمه بهمن فروزنده Private File - Access Forbidden اصول بازاریابی (MARKETING PRINCIPLES) Private File - Access...