اصول و فنون مذاکره: استاد سمیرا اله یاری

درس اصول و فنون مذاکره(اصو و فنون مذاکرات بازرگانی) مدرس: استاد سمیرا اله یاری رشته: بازرگانی مقطع کاردانی درس اصول و فنون مذاکره: استاد سمیرا اله یاری 1 file(s) 526.56 KB...

اصول بازاریابی: استاد سمیرا اله یاری

درس: اصول بازاریابی رشته: بازاریابی مدرس: استاد سمیرا اله یاری اصول بازاریابی کاتلر ترجمه بهمن فروزنده اصول بازاریابی کاتلر ترجمه بهمن فروزنده: استاد سمیرا اله یاری 1 file(s) 9.02 MB دانلود اصول بازاریابی (MARKETING PRINCIPLES) اصول بازاریابی (MARKETING PRINCIPLES):...