زبان تخصصی محیط زیست:استاد سمیه نیکو

درس : زبان تخصصی محیط زیست مدرس: سمیه نیکو توضیحات: با توجه به شرایط به وجود آمده و برگزار نشدن کلاسها به صورت حضوری به ناچار مجبور به برگزاری کلاس ها به صورت غیرحضوری هستیم. در مورد درس زبان تخصصی هر جلسه من متن کوتاهی راجع به محیط زیست به صورت انگلیسی در اختیار شما...