سیستم های کنترل کیفیت و استاندارد های شیرینی و شکلات: استاد محمد احسنی خیابانی

مدرس: محمد احسنی خیابانی درس سیستم های کنترل کیفیت و استاندارد های شیرینی و شکلات دانشجویان عزیز توجه نمایند لطفاً فصل اول از صفحه 3 الی 15 فصل دوم صفحه 17 الی 59 فصل سوم صفحه 107الی 125 فصل هفتم صفحه 239 اتی 254 را مطالعه نمایید باتشکر سیستم های کنترل کیفیت و...

اصول طراحی کارخانجات شیرینی و شکلات: استاد محمد احسنی خیابانی

مدرس: استاد محمد احسنی خیابانی درس: اصول طراحی کارخانجات شیرینی و شکلات توضیحات: دانشجویان عزیز توجه کنید لطفاً جلد دو کتاب راتهیه نمایید و بخش پنجم از صفحه 23 الی 44 بخش هفتم از صفحات 255 الی 270 بخش نهم از صفحات 335 الی 350 مطالعه شود اصول طراحی کارخانجات شیرینی و...

اصول تغذیه: استاد محمد احسنی خیابانی

مدرس: استاد محمد احسنی خیابانی درس: اصول تغذیه دانشجویان عزیز لطفاً فصل دوم و فصل سوم و فصل چهارم رامطالعه نمایید اصول تغذیه: استاد محمد احسنی خیابانی 1 file(s) 83.82 KB...

اصول استاندارد در صنایع غذایی: استاد محمد احسنی خیابانی

مدرس: استاد محمد احسنی خیابانی درس: اصول استاندارد مواد غذایی توضیحات: دانشگاه ایثارگران پارس- دانشجویان عزیز توجه نمایند از کتاب معرفی شده قسمت اصول استاندار فصل هفتم صفحه 239 الی 254 فصل یازدهم صفحات 327 الی 348 مطالعه نمایید. اصول استاندارد در صنایع غذایی: استاد...