سیستم های کنترل کیفیت و استاندارد های شیرینی و شکلات: استاد محمد احسنی خیابانی

مدرس: محمد احسنی خیابانی درس سیستم های کنترل کیفیت و استاندارد های شیرینی و شکلات دانشجویان عزیز توجه نمایند لطفاً فصل اول از صفحه 3 الی 15 فصل دوم صفحه 17 الی 59 فصل سوم صفحه 107الی 125 فصل هفتم صفحه 239 اتی 254 را مطالعه نمایید باتشکر Private File - Access...

اصول طراحی کارخانجات شیرینی و شکلات: استاد محمد احسنی خیابانی

مدرس: استاد محمد احسنی خیابانی درس: اصول طراحی کارخانجات شیرینی و شکلات توضیحات: دانشجویان عزیز توجه کنید لطفاً جلد دو کتاب راتهیه نمایید و بخش پنجم از صفحه 23 الی 44 بخش هفتم از صفحات 255 الی 270 بخش نهم از صفحات 335 الی 350 مطالعه شود Private File - Access...

اصول استاندارد در صنایع غذایی: استاد محمد احسنی خیابانی

مدرس: استاد محمد احسنی خیابانی درس: اصول استاندارد مواد غذایی توضیحات: دانشگاه ایثارگران پارس- دانشجویان عزیز توجه نمایند از کتاب معرفی شده قسمت اصول استاندار فصل هفتم صفحه 239 الی 254 فصل یازدهم صفحات 327 الی 348 مطالعه نمایید. Private File - Access...