تکنولوژی تولید کیک و کلوچه: استاد زهره حاسبی

مدرس: استاد زهره حاسبی درس: تکنولوژی تولید کیک و کلوچه کد درس: 9669 کد گروه 971 رشته: دوره مهندسی فناوری صنایع غذایی – صنعت شکلات و شیرینی تکنولوژی تولید کیک و کلوچه: استاد زهره حاسبی 1 file(s) 2.54 MB...