مدرس: استاد مریم قشلاقی

درس: آزمایشگاه فیزیک عمومی