مقطع کارشناسی

آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی: استاد زهره حاسبی

درس: آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی

استاد: زهره حاسبی

رشته مهندسی فناوری صنایع شیرینی و شکلات

گروه درس 972

[wpdm_package id=’1229′]

دیدگاهتان را بنویسید