بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام حضور دانشجویان گرامی

درس اخلاق اسلامی

منبع :

کتاب اخلاق اسلامی – مبانی و مفاهیم   نویسنده: محمد داودی      نشر معارف

مطالعه تمام کتاب برای آزمون پایان ترم لازم است.

انشالله خلاصه ای از فصلهای کتاب بصورت پی دی اف جهت مطالعه بهتر کتاب برای شما دانشجویان ارائه میشود ولی تأکید می کنم مطالعه کل کتاب لازم است.

انشالله اگر سوالی بود در خدمتم.

نکته: آیات قرآنی که در کتاب آمده است لازم نیست حفظ شود فقط بعضی از آیات که در خلاصه هم به آن اشاره میشود لازم است بدانید از نظر مفهومی به چه مطلبی اشاره دارد.

موفق باشید

Private File - Access Forbidden