بخش اول و دوم

مدرس: استاد مریم قشلاقی

درس: ازمایشگاه فیزیک کاربردی