استاد دانیده, مقطع کاردانی

الکترونیک صنعتی(جلسات ۱ تا ۱۰): استاد دانیده

درس : الکترونیک صنعتی

مدرس: استاد دانیده

مقطع:کاردانی فنی

رشته : برق صنعتی

توضیحات:شامل جلسات اول تا چهارم

[wpdm_package id=’1948′]

پنجم تا دهم
[wpdm_package id=’3132′]

دیدگاهتان را بنویسید