استاد کیانا خلیفه زاده, مقطع کارشناسی

ایمنی و بهداشت: استاد کیانا خلیفه زاده

درس: بهداشت و ایمنی در صنایع شیمیایی

مدرس: استاد کیانا خلیفه زاده

رشته: رشته صنایع شیمیایی

مقطع: کارشناسی

[wpdm_package id=’3493′]

دیدگاهتان را بنویسید