نام مدرس : استاد محمد مجتبی سلیمان فلاح

نام درس : بسته بندی شیرینی و شکلات

Private File - Access Forbidden

 خلاصه ای از این منبع و منبع قبلی مرتبط با درس مذکور است که باید تدریس شود

دانشجویان عزیز سوالات خود را به شماره ۰۹۱۲۳۳۴۷۲۷۹ واتساپ نمایند و یا با آموزش هماهنگی به عمل آورند .