نام درس : بهداشت و مسمومیت در صنایع آرد

نام مدرس : استاد محمد مجتبی سلیمان فلاح

مقدمه جزوه جلسه اول

خلاصه جلسات ۲ الی ۶

خلاصه جلسات 7 الی 9

 فصل پنجم کتاب معرفی شده از سرفصل تعیین آلودگی در غلات تا انتهای فصل ۵ جزوه جلسات ۱۰ الی ۱۶ می باشد