نام درس : بهداشت و مسمومیت در صنایع آرد

نام مدرس : استاد محمد مجتبی سلیمان فلاح

Private File - Access Forbidden

مقدمه جزوه جلسه اول

Private File - Access Forbidden

خلاصه جلسات ۲ الی ۶

Private File - Access Forbidden

خلاصه جلسات 7 الی 9

 فصل پنجم کتاب معرفی شده از سرفصل تعیین آلودگی در غلات تا انتهای فصل ۵ جزوه جلسات ۱۰ الی ۱۶ می باشد