استاد ماندانا آثار, مقطع کارشناسی

دستگاه های انتقال حرارت: استاد ماندانا آثار

درس: انتقال حرارت

مدرس: استاد ماندانا آثار

رشته:  صنایع شیمیایی

مقطع: کارشناسی

[wpdm_package id=’2671′]

دیدگاهتان را بنویسید