درس: رهبری و مدیریت
مدرس: مرجان کاشانی
دانشجویان گرامی: این جزوه همراه با جزوه فرسودگی شغلی جهت مطالعه خدمتتان ارسال میگردد.
جزوه فرسودگی شغلی نیاز به تدریس حضوری دارد و انشاالله با شروع کلاسهای حضوری تدریس میگردد.