استاد آسیه حسن زاده, مقطع کارشناسی

روش های نگهداری مواد غذایی: استاد آسیه حسن زاده

درس: روش های نگهداری مواد غذایی

مدرس: استاد آسیه حسن زاده

کد درس 30851

گروه درس 982

[wpdm_package id=’2649′]

[wpdm_package id=’2648′]

دیدگاهتان را بنویسید