استاد زینب پاکباز, مقطع کارشناسی

ریاضیات کاربردی-کد درس ۱۲۳۳۷: استاد زینب پاکباز

نام درس: ریاضیات کاربردی

مدرس: استاد زینب پاکباز

کد درس ۱۲۳۳۷

گروه درس ۱۲۳۲

مقطع: کارشناسی

[wpdm_package id=’2854′]

دیدگاهتان را بنویسید