مدرس:استاد زینب پاکباز

درس: ریاضیات

مقطع: کاردانی

کد درس ۱۲۸۸

گروه درس۹۸۲