استاد مرتضی جوادی, مقطع کارشناسی

زبان تخصصی حسابداری صنعتی: استاد مرتضی جوادی

مدرس: استاد مرتضی جوادی

درس: زبان تخصصی حسابداری صنعتی

مقطع: کارشناسیمقطع: کارشناسی

[wpdm_package id=’1702′]

دیدگاهتان را بنویسید