مدرس: محمد احسنی خیابانی

درس سیستم های کنترل کیفیت و استاندارد های شیرینی و شکلات

دانشجویان عزیز توجه نمایند لطفاً فصل اول از صفحه 3 الی 15 فصل دوم صفحه 17 الی 59 فصل سوم صفحه 107الی 125 فصل هفتم صفحه 239 اتی 254 را مطالعه نمایید باتشکر

Private File - Access Forbidden