جلسات اول و دوم

درس: ماشین آلات شیرینی و شکلات

مدرس: استاد مهدی زجاجی