مقطع کارشناسی

منابع آلوده کننده های خاک جلسه اول: استاد سمیه نیکو

مدرس: استاد سمیه نیکو

درس: منابع آلوده کننده های خاک

رشته: مهندسی فناوری محیط زیست

مقطع: کارشناسی

[wpdm_package id=’1451′]

دیدگاهتان را بنویسید