نام مدرس : استاد محمد مجتبی سلیمان فلاح

نام درس : مواد اولیه شیرینی

Private File - Access Forbidden

شکلات جزوه ۳ جلسه

نام درس : مواد شیرینی شکلات فصل ۱۰ کتاب معرفی شده جزوه درس مذکور می باشد اگر دانشجویان محترم سوالاتی دارند به شماره ۰۹۱۲۳۳۴۷۲۷۹ واتس آپ نمایند سپاس