نام درس : مواد اولیه شیرینی شکلات

مدرس: استاد محمد مجتبی سلیمان فلاح

توضیحات: جزوه ۳ جلسه