استاد مشکات واعظی, مقطع کاردانی

نظارت و ارزیابی عملکرد تشکل ها و واحدهای صنفی: استاد مشکات واعظی

درس: نظارت و ارزیابی عملکرد تشکل ها و واحدهای صنفی

مدرس: استاد مشکات واعظی

رشته: مدیریت سرپرستی

مقطع کاردانی

[wpdm_package id=’3232′]

دیدگاهتان را بنویسید