استاد مصطفی عبدالهی دهکی, مقطع کاردانی

کاربرد کامپیوتر در ایمنی و سلامت: استاد مصطفی عبدالهی دهکی

کد درس : 19930

درس: کاربرد کامپیوتر در ایمنی و سلامت

رشته : کاردانی ایمنی کار و حفاظت

مدرس: استاد مصطفی عبدالهی دهکی

فایل : راهنمای دانشجویان

فایل : تحقیقاتی – سیستمهای اطلاعات بیمارستانى

[wpdm_package id=’3738′]

فایل : تحقیقاتی – عوامل پیش برنده و چالش هاي فرا روي سلامت الکترونیکی

[wpdm_package id=’3739′]

فایل: جلد کتاب سیستم های اطلاعات سلامت الکترونیک

فایل : سرفصل مصوب درس

[wpdm_package id=’3741′]

فایل : کتاب مرجع

[wpdm_package id=’3743′]

دیدگاهتان را بنویسید