واحد: کارورزی2

مدرس: آسیه حسن زاده

رشته: شیرینی و شکلات