کلیات(اصول) علم اقتصاد

رشته: مدیریت سرپرستی

مدرس : استاد مشکات واعظی

مقطه: کاردانی