درس: زبان تخصصی مهندسی صنایع

شیرینی و شکلات

مدرس: استاد محمد تقی مهرپرور

توضیحات:

سلام. فايل pdf زبان تخصصی مهندسی صنايع شيرينی و شکلات آپلود شد. متعاقبا ليستی از واژه های مهم و ترجمه اهم مطالب جزوه تهيه و تقديم خواهد شد.

Private File - Access Forbidden