مدرس: استاد محمد حسین مجتهدی

درس: مبانی برق

مقطع: کاردانی

توضیحات: دانشجویان عزیز تا صفحه 100 از این کتاب رو بخوانند .