کد درس : 29966

درس: مهارت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات

مقطع رشته : کاردانی حرفه ای بازاریابی

مدرس: استاد مصطفی عبدالهی دهکی

فایل : جلد کتاب

سر فصل مصوب

Private File - Access Forbidden

مهارت هفتم،اینترنت 1

Private File - Access Forbidden

مهارت هفتم،اینترنت 2

Private File - Access Forbidden

مهارت چهارم ، واژه پرداز Word

Private File - Access Forbidden

نمونه سوال 1

Private File - Access Forbidden

راهنمای دانشجویان

جزوه مبانی کامپیوتر

Private File - Access Forbidden

 آدرس دانلود کتاب مرجع

Private File - Access Forbidden

آموزش بکارگیری ویندوز 7

Private File - Access Forbidden