کد درس : 29966

درس: مهارت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات

مقطع رشته : کاردانی حرفه ای بازاریابی

مدرس: استاد مصطفی عبدالهی دهکی

فایل : جلد کتاب

سر فصل مصوب

مهارت هفتم،اینترنت 1

مهارت هفتم،اینترنت 2

مهارت چهارم ، واژه پرداز Word

نمونه سوال 1

راهنمای دانشجویان

جزوه مبانی کامپیوتر

 آدرس دانلود کتاب مرجع

آموزش بکارگیری ویندوز 7